Previous |  Up |  Next

Otakar Borůvka

Creator: Třešňák, Zdeněk; Šarmanová, Petra; Půža, Bedřich
Language: Czech
Publisher: Nadace Universitas Masarykiana v Brně
Place: Brno, 1996
ISBN: 80-902004-0-0

Table of Contents

Mé životní poslání
50-52 Eduard Čech
 
Vědecké dílo
169-170 Vědecké dílo
171-173 Práce z klasické analýzy. Barvínek, Erich
173-175 Práce z teorie grafů. Fuchs, Eduard
175-181 Práce z diferenciální geometrie. Svoboda, Karel
181-187 Práce z moderní algebry. Šik, František
187-192 Práce z obyčejných diferenciálních rovnic. Neuman, František
 
Partner of
EuDML logo