Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Bertini A. Duschek: Einführung in die projektive Geometrie mehrdimensionaler Räume. Seidel, Wien, 1924.
[2] E. Čech: Analytická geometrie II. Přírodověd. vydavatelství, Praha, 1952. MR 0063100
[3] G. Fubini E. Čech: Geometria proiettiva differenziale. Bologna, 1926.
[4] J. Klapka: О W-kongruencích s fokálními plochami přímkovými. Spisy přír. fak. MU v Brně, 1926, č. 69.
[5] C. Segre: Le congruenze rettilinee W aderenti a due superficie rigate. Accad. Reale delle Sc. di Torino, 42, 1906-1907, 539-550.
Partner of
EuDML logo