Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Jiřina M.: Asymptotic Behaviour of Measure-Valued Branching Processes. Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přirodních věd. Ročník 76, (1966). Sešit 3. MR 0193682
[2] Kuczma M.: Note on Schroder's functional equation. J. Austral. Math. Soc, 4, 149-51. (1964). DOI 10.1017/S1446788700023351 | MR 0165266
[3] Seneta E.: On recent theorems concerning the supercritical Galton-Watson process. Ann. Math. Statist. 39, 2098-102. (1968). DOI 10.1214/aoms/1177698037 | MR 0234530 | Zbl 0176.47603
[4] Seneta E., Vere-Jones D.: On the asymptotic behaviour of subcritical branching processes with continuous state space. Z. Wahrschenlichkeitsth. 10, 212-25. (1968). DOI 10.1007/BF00536275 | MR 0239667 | Zbl 0167.16801
Partner of
EuDML logo