Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] F. Harary: A characterization of block-graphs. Canad. Math. Bulletin 6 (1963), 1 - 6. DOI 10.4153/CMB-1963-001-x | MR 0146821 | Zbl 0112.25002
[2] F. Harary: Graph Theory. Reading 1969. MR 0256911 | Zbl 0196.27202
[3] M. Behzad, G. Chartrand: Introduction to the Theory of Graphs. Zbl 0238.05101
[4] O. Ore: Theory of Graphs. Providence 1962. MR 0150753 | Zbl 0105.35401
[5] B. Zelinka: Medians and peripherians of trees. Arch. math. Brno 4 (1968), 278 - 283. MR 0269541 | Zbl 0206.26105
[6] B. Zelinka: Block graphs. Czech. Math. /. (to appear). MR 0266805 | Zbl 0328.05101
[7] B. Zelinka: Zobecněnâ těžiště stromů. (Generalized gravity centers of trees.) In: Geometrie a teorie grafů, Sborník pedagogické fakulty University Karlovy, Praha 1970. MR 0282877
Partner of
EuDML logo