Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
stationary temperature field
References:
[1] Klátil J.: Ustálené teplotní pole v nekonečné rovinné desce ze dvou vrstev s obecným rozložením teploty na okrajových stěnách. Čs. Čas. Fys. 6 (1950), č. 4.
[2] Jarník V.: Integrální počet II. Praha 1955.
[3] Carslaw H. S., Jaeger J. C.: Conduction of head in solids. Oxford 1947. MR 0022294
[4J Соболев C. Л.: Уравнения математической физики. Москва-Ленинрад 1950.
Partner of
EuDML logo