Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
statistics
References:
[1] Кутай: Изучение точности производства с применением законов распределения существенно положительных величин. Вестник ленинградского университета, 1956. Zbl 0995.90522
[2] Rényi: On the Theory of Order Statistics. Acta Mathematica Ac. Sc. Hungaricae, 1953. DOI 10.1007/BF02127580
[3] Noether: A Theorem of Pitman. Annals of Math. Stat., 1955. Zbl 0066.12001
[4] Stuart: The Measurement of Estimation and Test Efficiency. ISI, 1957, No 62.
[5] Pardubský: Úchylky kruhovitosti a jejich měření pomocí prismatické podložky. Sborník konference o geometrických úchylkách tvaru a ploch, 1958.
[6] Pardubský: Úchylky geometrického tvaru valivých ložisek. Strojírenství, 1957.
[7] Cramér: Mathematical Methods of Statistics. 1946.
[8] Гнеденко: Курс теории вероятностей. 1950.
[9] Janko: Statistické tabulky. 1958.
[10] Pearson: Tables of the Incomplete Beta-Function. Zbl 0157.24103
[11] Математические таблицы. ИАН СССР.
Partner of
EuDML logo