Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] Кобринский Н. Е.: Математические машины непрерывного действия. Москва 1954. Zbl 0995.90535
[2] Hruška V.: Počet grafický a graficko-mechanický. Praha 1952. MR 0058301
[3] Лебедев A. H.: Счетно-решающие устройства. Москва 1958. Zbl 0995.62501
[4] Trnka Z.: Servomechanismy. Praha 1954.
[5] Pěnka V., Tichý Č.: Elektronický analogový počítač. I. a II. díl. Bratislava 1958.
[6] Trnka Z.: Teoretická elektrotechnika. Praha 1956.
[7] Stěpanov V. V.: Kurs diferenciálních rovnic. Praha 1950.
[8] Svoboda A.: Lineární analysátor v Československu. Československý časopis pro fysiku, 1 (1951), 10. Praha.
[9] Černý V., Marek A.: Použití metody mmimisace součtu absolutních hodnot residuí ke kompensaci ztrátových výkonů u lineárního analysátoru s proudovými měniči. Stroje na zpracování informací, sborník VI, Praha 1958.
[10] Shannon C. E.: Mathematical theory of the diferencial analyser. Journ. Math. Phys., Vol. XX, 1942.
[11] Gait J. J., Nutter J. C.: Tridac - a research flight simulator. Electronic Engineering, 9 a 10, 1956.
[12] Wurzfeld V.: Analogový stroj na řešení algebraických rovnic vyšších stupňů. Stroje na zpracování informací, sborník III, Praha 1955.
[13] Matyáš J.: Rozbor přesnosti elektronických diferenciálních analysátorů. Stroje na zpracování informací, sborník V, Praha 1957.
[14] Цифровые дифференциальные анализаторы. Сборник переводов с английского. Москка 1959. Zbl 1047.90504
Partner of
EuDML logo