Previous |  Up |  Next

Article

Title: O základních principech analogových matematických strojů (Czech)
Title: Fundamental principles of analogue computers (English)
Author: Maloň, Stanislav
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1960
Pages: 247-271
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: numerical analysis
MSC: 68-00
idZBL: Zbl 0097.33502
idMR: MR0128047
DOI: 10.21136/AM.1960.102713
.
Date available: 2008-05-20T17:15:11Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102713
.
Reference: [1] Кобринский Н. Е.: Математические машины непрерывного действия.Москва 1954. Zbl 0995.90535
Reference: [2] Hruška V.: Počet grafický a graficko-mechanický.Praha 1952. MR 0058301
Reference: [3] Лебедев A. H.: Счетно-решающие устройства.Москва 1958. Zbl 0995.62501
Reference: [4] Trnka Z.: Servomechanismy.Praha 1954.
Reference: [5] Pěnka V., Tichý Č.: Elektronický analogový počítač.I. a II. díl. Bratislava 1958.
Reference: [6] Trnka Z.: Teoretická elektrotechnika.Praha 1956.
Reference: [7] Stěpanov V. V.: Kurs diferenciálních rovnic.Praha 1950.
Reference: [8] Svoboda A.: Lineární analysátor v Československu.Československý časopis pro fysiku, 1 (1951), 10. Praha.
Reference: [9] Černý V., Marek A.: Použití metody mmimisace součtu absolutních hodnot residuí ke kompensaci ztrátových výkonů u lineárního analysátoru s proudovými měniči.Stroje na zpracování informací, sborník VI, Praha 1958.
Reference: [10] Shannon C. E.: Mathematical theory of the diferencial analyser.Journ. Math. Phys., Vol. XX, 1942.
Reference: [11] Gait J. J., Nutter J. C.: Tridac - a research flight simulator.Electronic Engineering, 9 a 10, 1956.
Reference: [12] Wurzfeld V.: Analogový stroj na řešení algebraických rovnic vyšších stupňů.Stroje na zpracování informací, sborník III, Praha 1955.
Reference: [13] Matyáš J.: Rozbor přesnosti elektronických diferenciálních analysátorů.Stroje na zpracování informací, sborník V, Praha 1957.
Reference: [14] : Цифровые дифференциальные анализаторы.Сборник переводов с английского. Москка 1959. Zbl 1047.90504
.

Files

Files Size Format View
AplMat_05-1960-4_2.pdf 3.895Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo