Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory and relativity theory
References:
[1] B. Nábělek: Diferenciální přechodové koeficienty a jejich použití při korigování optických soustav. I a II. Apl. matemat. 1960, 225-237 a 282-295.
[2] F. D. Cruickshank: Prov. Phys. Soc. London 57 (1945), p. 350, 362. DOI 10.1088/0959-5309/57/4/308
Partner of
EuDML logo