Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
statistics
References:
[1] Wold H.: A Study in the Analysis of Stationary Time Series. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1938. MR 0061344 | Zbl 0019.35602
[2] Натансон И. П.: Теория функций вещественной переменной. ГИТТЛ, Москва 1950. Zbl 1157.76305
[3] Титчмарш Э.: Теория функций. ГИТТЛ, Москва 1951. Zbl 1165.94313
[4] Grenander U., Rosenblatt M.: Statistical Analysis of Stationary Time Series. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1956. MR 0084975
[5] Prouza L.: Poznámka o přenosové funkci lineárního impulsního filtru. Vyjde ve sborníku ,,Souhrn prací o automatisaci 1959".
[6] Blackmann R. B., Tukey J. W.: The measurement of power spectra from the point of communication engineering. - Part II. The Bell System Technical Journal, vol. XXXVII, 1958, 485-570. DOI 10.1002/j.1538-7305.1958.tb01530.x | MR 0102898
Partner of
EuDML logo