Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
theoretical physics; mechanics of solids
References:
[1] I. Babuška, K. Rektorys, F. Vyčichlo: Matematická teorie rovinné pružnosti. Praha 1955. MR 0088181
[2] M. И. Мусхелишвили: Некоторые основные задачи математической теории упругости. Москва 1949. Zbl 1152.51302
[3] M. Milbauer: Fotoelasticimetrie a její použití v praxi. Praha 1953.
[4] A. Pirard: La Photoélasticité. Paris 1949.
[5] Sborník k osmdesátým narozeninám akademika Františka Kloknera. Praha 1953.
[6] H. Švecová: Zobecnění vět o kořenech analytických funkcí. Časopis pro pěstování matematiky 85 (1960), 418-438. MR 0147624
Partner of
EuDML logo