Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka k vyšetřování singulárních bodů ve fotoelasticimetrii (Czech)
Title: A contribution to the study of singular points in photoelasticity (English)
Author: Švecová, Hana
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1960
Pages: 401-411
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: theoretical physics
Keyword: mechanics of solids
MSC: 73.00
idZBL: Zbl 0096.19002
idMR: MR0120850
DOI: 10.21136/AM.1960.102728
.
Date available: 2008-05-20T17:15:54Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102728
.
Reference: [1] I. Babuška, K. Rektorys, F. Vyčichlo: Matematická teorie rovinné pružnosti;.Praha 1955. MR 0088181
Reference: [2] M. И. Мусхелишвили: Некоторые основные задачи математической теории упругости;.Москва 1949. Zbl 1152.51302
Reference: [3] M. Milbauer: Fotoelasticimetrie a její použití v praxi;.Praha 1953.
Reference: [4] A. Pirard: La Photoélasticité;.Paris 1949.
Reference: [5] : Sborník k osmdesátým narozeninám akademika Františka Kloknera;.Praha 1953.
Reference: [6] H. Švecová: Zobecnění vět o kořenech analytických funkcí;.Časopis pro pěstování matematiky 85 (1960), 418-438. MR 0147624
.

Files

Files Size Format View
AplMat_05-1960-6_1.pdf 1.558Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo