Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
ordinary differential equations
References:
[1] Гельфанд И. М., Шилов Г. E.: Обобщенные функции и действия над ними. Гос. изд. физико-матем. лит., Москва 1958. Zbl 0995.62501
[2] Doležal V.: О použití distribucí v teorii lineárních dynamických soustav. Aplikace matem., č. 6, 1959.
[3] Doležal V.: Über eine Klasse linearer Operatoren. Čas. pro pěstování matematiky, č. 2, 1961. MR 0140971
[4] Stěpanov V. V.: Kurs diferenciálních rovnic. Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950.
[5] Матыаш Й.: Методика решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами при помощи моделирующих устройств. Автоматика и телемеханика, том XX, 7, 1959. Zbl 1047.90504
[6] Cансоне Дж.: Обыкновенные дифференциальные уравнения. том. II, Изд. иностр. лит.. Москва 1954. Zbl 0128.39605
[7] Zadeh L. A.: Time-dependent Hcavisidc Operators. Journal of Math. and Physics, Vol. XXX, 1951.
[8] Zadeh L. A.: A General Theory of Linear Signal Transmission Systems. Journal of The Franklin Institute, Vol. 253, 1952. DOI 10.1016/0016-0032(52)90836-3 | MR 0051139
Partner of
EuDML logo