Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] M. V. Pěnktovskij: O odhadu chyby výpočtu na spojnicových nomogramech a o jejich nejlepší transformaci. Trudy otděl. matem. i mech. AN KazSSR, 1958.
[2] T. Bulabajev: Pokusné určení parametru chyb výpočtu na nomogramu. Věstník AN KazSSR, 9 (162), 1958.
[3] T. Bulabajev: Odhad chyby výpočtu na nomogramu s binárním polem s výsledkem na stupnici. Věstník AN KazSSR, 3 (168), 1959.
[4] V. Pleskot: Nomografie a grafický počet v technické praxi. SNTL, Praha 1956.
[5] Hasbrock: Statistický rozbor chyb při čtení na nomogramech. Haag 1958.
Partner of
EuDML logo