Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
statistics
References:
[1] ČSN 01 0265 Statistická regulace. Praha 1959.
[2] Hrabák, Osvald, Režný: Statistický vyhodnocovací přístroj pro skupinovou metodu prostými výběry. Výzkumná zpráva SVÚTT-58-01022.
[3] Režný: Skupinové testy statistických hypotéz podle dvou kontrolních mezí. Aplikace matematiky sv. 4 (1959), č. 4, str. 290-302. MR 0107936
[4] Fellег: An Introduction to Probability Theory and Its Applications. vol. I, New York 1950
Partner of
EuDML logo