Previous |  Up |  Next

Article

Title: Statistická regulace s konstantním regulačním krokem při jednosměrném výrobním trendu (Czech)
Title: Statistical control with constant magnitude of correction for the case of a one-sided drift of process level (English)
Author: Režný, Zdeněk
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1961
Pages: 379-391
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: statistics
MSC: 62-xx
idZBL: Zbl 0102.35303
DOI: 10.21136/AM.1961.102770
.
Date available: 2008-05-20T17:17:49Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102770
.
Reference: [1] : ČSN 01 0265 Statistická regulace.Praha 1959.
Reference: [2] Hrabák, Osvald, Režný: Statistický vyhodnocovací přístroj pro skupinovou metodu prostými výběry.Výzkumná zpráva SVÚTT-58-01022.
Reference: [3] Režný: Skupinové testy statistických hypotéz podle dvou kontrolních mezí.Aplikace matematiky sv. 4 (1959), č. 4, str. 290-302. MR 0107936
Reference: [4] Fellег: An Introduction to Probability Theory and Its Applications.vol. I, New York 1950
.

Files

Files Size Format View
AplMat_06-1961-5_4.pdf 1.739Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo