Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mechanics of solids
References:
[1] Brilla J.: Anizotropické stěny. SAV-Bratislava, 1958.
[2] Brilla J.: Napätia okolo otvorov od objemových sil. Stav. čas. SAV, II, 2, 1954.
[3] Kafka V.: Der Spannungszustand einer am Rande belasteten orthotropen Halbebene. Acta technica ČSAV, 1957, No 1 a 2.
[4] Лехницкий С. Г.: Анизотропные пластинки. Москва 1957. Zbl 0995.90594
[5] Fridman M. M.: Matematická teorie pružnosti anizotropního prostředí. Sovětská věda, Matem. Fyzika, III, 1, 1951.
[6] Лехницкий С. Г.: Теория упругости анизотропного тела. Москва 1950. Zbl 1157.76305
[7] Elliot H. A.: Three-dimensional Stress Distributions in Hexagonal Aelotropic Crystals. Proc. Cambr. Phil. Soc. 44 (1948), 522. DOI 10.1017/S0305004100024531 | MR 0026530
[8] Elliot H. A.: Axial symmetric Stress-Distributions in Aelotropic Hexagonal Crystals. The Problem of the Plane and Related Problems. Proc. Cambr. Phil. Soc. 45 (1949), 621. DOI 10.1017/S0305004100025305 | MR 0032414
[9] Shield R. T.: Notes on Problems in Hexagonal Aelotropic Materials. Proc. Cambr. Phil. Soc. 47 (1951), 401. DOI 10.1017/S0305004100026748 | MR 0041651
[10] Kafka V.: Teorie pružnosti vrstevnatého prostředí. Kand. disertační práce podaná v ČSAV-ÚTAM v srpnu 1956. Neuveřejněno.
[11] Kafka V.: Der Spannungszustand in einem geschichteten Medium. Acta technica ČSAV, 1957, No 3.
[12] Kafka V.: Přibližné metody řešení napjatosti v mnohovrstvých tělesech. Výzkumná zpráva Ústavu teor. a aplikované mechaniky ČSAV, 1961.
Partner of
EuDML logo