Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mechanics of particles and systems
References:
11] Blochincev D. I.: Základy kvantové mechaniky. NČSAV, Praha 1956.
[2] Mayer M. G., Jensen J. H. D.: Elementary Theory of Nuclear Shell Structure. John Wiley & Sons, New York 1955. Zbl 0065.23203
[3] Lebeděv N. N.: Speciální funkce a jejich použití. SNTL, Praha 1956.
Partner of
EuDML logo