Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory; relativity theory
References:
[1] Tuero M.: Metoda grafů signálových toků. Slabopr. Obz. 20 (1959), čís. 10, str. 608-615.
[2] Jelínek V.: Příspěvek k obecné theorii zpětné vazby - theorie a použití kombinované negativní a positivní zpětné vazby. (diplomová práce). Přírodovědecká fakulta university v Brně, Brno 1959.
[3] Schmidtmayer J.: Maticový počet a jeho použití v elektrotechnice. SNTL, Praha 1954.
Partner of
EuDML logo