Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory; relativity theory
References:
[1] E. C. Titchmarsh: Introduction to the Theory of Fourier Integrals. Oxford 1948.
[2] V. Jarník: Diferenciální počet. NČSAV, Praha 1953.
[3] V. Jarník: Integrální počet II. NČSAV, Praha 1955.
[4] J. Hák: Eisenlose Drosselspulen. K. F. Koehler Verlag, Leipzig 1938.
[5] V. Petržilka M. Šafrata: Elektřina a magnetismus. Praha.
[6] F. Ollendorf: Die Rückwirkung flächenhafter Leiter auf das magnetische Feld von Špulen. E. N. T. 1929, Band 6, Heft 12, 479-500.
[7] E. Langer: Rozlišování materiálů a zjišťování trhlin indukční methodou. Elektrotechn. svaz českosl., Praha 1947.
[8] A. Grey G. B. Mathews: A Treatise on Bessel Functions and Their Applications to Physics. 1931, ruský překlad Moskva 1953.
[9] V. A. Ditkin P. I. Kuzněcov: Příručka operátorového počtu. Základy theorie a tabulky operátorů. Překlad z ruštiny, NČSAV, Praha 1954.
Partner of
EuDML logo