Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Koloušek V.: Stavební dynamika spojitých nosníků a rámových soustav. Praha, Vědecko-technické nakladatelství 1950. V textu jsou poukazy na stránky 2. vydání, které vyšlo pod názvem Dynamika stavebních konstrukcí, 2. díl, Praha, SNTL 1956.
[2] Koloušek V.: Dynamika stavebních konstrukcí. 3. díl, Praha, SNTL 1961.
[3] Fiřt V.: O vlastním kmitání oblouků a patrových rámů v rovině a prostoru. Aplikace matematiky roč. 8 1963, č. 1, str. 1-29.
Partner of
EuDML logo