Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Tuero M.: Metoda grafů signálových toků. Slabopr. Obz. 20 (1959), čís. 10, str. 608 - 615.
[2] Jelínek V.: Řešení grafů signálových toků maticovou metodou. Aplikace matematiky 8 (1963), čís. 1, str. 55 - 63.
Partner of
EuDML logo