Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] F. Hohenberg: Konstruktive Geometrie für Techniker. Springer-Verlag, Wien 1956. MR 0078708 | Zbl 0070.18504
[2] F. Kadeřávek J. Klíma J. Kounovský: Deskriptivní geometrie II. Nakladatelství ČSAV, Praha 1954.
[3] V. Medek: Deskriptívna geometria. SVTL n. p. Bratislava a SNTL n. p. Praha 1962.
Partner of
EuDML logo