Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
information; communication
References:
[1] Svoboda A: Užití Korobovovy posloupnosti u matematických strojů. Stroje na zpracování informací 3, 1955, Praha, NČSAV, str. 61-76. MR 0090902
Partner of
EuDML logo