Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka k teorii binárních kódů (Czech)
Title: A note to the theory of binary codes (English)
Author: Klír, Jiří
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1964
Pages: 306-309
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: information
Keyword: communication
idZBL: Zbl 0132.39901
DOI: 10.21136/AM.1964.102906
.
Date available: 2008-05-20T17:23:56Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102906
.
Reference: [1] Svoboda A: Užití Korobovovy posloupnosti u matematických strojů.Stroje na zpracování informací 3, 1955, Praha, NČSAV, str. 61-76. MR 0090902
.

Files

Files Size Format View
AplMat_09-1964-4_4.pdf 1.444Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo