Previous |  Up |  Next

Article

Title: Řešení některých úloh z vedení tepla pro válcově souměrná prostředí s malými nelinearitami (Czech)
Title: Solution of some problems concerning heat conduction in cylindrical symmetric bodies with small nonlinearities (English)
Author: Schmid, Josef
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 9
Issue: 5
Year: 1964
Pages: 341-369
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: numerical analysis
idZBL: Zbl 0132.36503
.
Date available: 2008-05-20T17:24:12Z
Last updated: 2015-08-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102912
.
Reference: [1] Crank J.: The Mathematics of Diffusion;.Oxford 1956. Zbl 0071.41401, MR 0082827
Reference: [2] Carslaw H. S., Jaeger J. C.: Conduction of Heat in Solids;.Oxford 1959. MR 0022294
Reference: [3] Березин И. С., Жидков Н. П.: Методы вычислений;.Физматгиз, Москва 1960. Zbl 1004.90500
Reference: [4] Кутатгладзе С. С., Боришанский В. M.: Справочник по теплопередаче;.Госэнергоиздат, Москва- Ленинград 1958. Zbl 0995.62501
Reference: [5] Михеев M. А.: Основы теплопередачи;.Госэнергоиздат, Москва-Ленинград 1958. Zbl 0995.62501
Reference: [6] Schmid J.: Teplotní pole válcově souměrných prostředí se zdroji tepla libovolného průběhu při okrajových podmínkách proměnných po obvodu.Aplikace matematiky 1962, č. 5.
.

Files

Files Size Format View
AplMat_09-1964-5_3.pdf 6.645Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo