Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] Crank J.: The Mathematics of Diffusion. Oxford 1956. MR 0082827 | Zbl 0071.41401
[2] Carslaw H. S., Jaeger J. C.: Conduction of Heat in Solids. Oxford 1959. MR 0022294
[3] Березин И. С., Жидков Н. П.: Методы вычислений. Физматгиз, Москва 1960. Zbl 1004.90500
[4] Кутатгладзе С. С., Боришанский В. M.: Справочник по теплопередаче. Госэнергоиздат, Москва- Ленинград 1958. Zbl 0995.62501
[5] Михеев M. А.: Основы теплопередачи. Госэнергоиздат, Москва-Ленинград 1958. Zbl 0995.62501
[6] Schmid J.: Teplotní pole válcově souměrných prostředí se zdroji tepla libovolného průběhu při okrajových podmínkách proměnných po obvodu. Aplikace matematiky 1962, č. 5.
Partner of
EuDML logo