Previous |  Up |  Next

Article

Title: Maticově vztahy mezi silovou a deformační metodou (Czech)
Title: Matrix relations between the force and the deformation methods (English)
Title: Matrixform der Beziehungen zwischen der Kraft- und der Deformationsmethode (German)
Author: Chobot, Karel
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 9
Issue: 6
Year: 1964
Pages: 443-454
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: mechanics of solids
idZBL: Zbl 0128.41804
DOI: 10.21136/AM.1964.102923
.
Date available: 2008-05-20T17:27:51Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102923
.
Reference: [1] Dašek: Statika rámových konstrukcí.NČSAV 1959.
Reference: [2] : Stroje na zpracování informací III.Sborník NČSAV 1955.
Reference: [3] Chu Kia Wang: Formulation of Sloup-Deflection Equations.PASCE 1958.
Reference: [4] Frazer: Základy maticového počtu.SNTL 1958.
Reference: [5] Смирнов: Устойчивость и колебания сооружений.СТЖІ 1958. Zbl 0995.62501
Reference: [6] Chobot: Použití maticového počtu ve stavebné mechanice.Sborník FIS, SPN 1961.
Reference: [7] Chobot: Maticová forma metody rozdělování.Práce ČVUT, Ř. I-St., č. 2, SPN 1963.
.

Files

Files Size Format View
AplMat_09-1964-6_6.pdf 2.454Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo