Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mechanics of solids
References:
[1] Dašek: Statika rámových konstrukcí. NČSAV 1959.
[2] Stroje na zpracování informací III. Sborník NČSAV 1955.
[3] Chu Kia Wang: Formulation of Sloup-Deflection Equations. PASCE 1958.
[4] Frazer: Základy maticového počtu. SNTL 1958.
[5] Смирнов: Устойчивость и колебания сооружений. СТЖІ 1958. Zbl 0995.62501
[6] Chobot: Použití maticového počtu ve stavebné mechanice. Sborník FIS, SPN 1961.
[7] Chobot: Maticová forma metody rozdělování. Práce ČVUT, Ř. I-St., č. 2, SPN 1963.
Partner of
EuDML logo