Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] Doležal V., Vorel Z.: Theory of Kirchhoff's Networks. Čas. pěst. matem. 87 (1962), No 4. MR 0187999 | Zbl 0121.43407
[2] Doležal V., Vorel Z.: O některých základních vlastnostech Kirchhoffových sítí. Aplikace matem. 8 (1963), No 1. MR 0155562
[3] Doležal V.: Some Properties of Non-canonic Systems of Linear Integro-Differential Equations. Čas. pěst. matem. 89 (1964), No 4. MR 0182852
Partner of
EuDML logo