Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Klimčík: Vygul'atenie prenikovej hrany rotačného valca s rotačným anuloidom. Sborník vedeckých prác VŠT v Košiciach, zv. 1, 1964, str. 43.
[2] J. Klimčík: Vygul'atenie prenikovej hrany dvoch rotačných ploch. Aplikace matematiky, Praha 1964, č. 3, str. 206.
Partner of
EuDML logo