Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
This paper deals with the question of determination of metal structures optimum design. As an optimizing criterion minimum weight or minimum volume of structure is taken. In contradistinction to usual methods which determine optimum design from only several variants, simplex method of linear programming which permits the determination of optimum design as extreme of feasible solution area, is used in this paper.
References:
[1] Beale E. M. L.: An alternative method for linear programming. Proc. Cambridge Philos. Soc. 50, 4, 1954. MR 0063635 | Zbl 0056.13705
[2] Dorfman R., Samuelson P. A., Solow R. M.: Linear Programming and Economic Analysis. Mc Graw-Hill, 1958. MR 0128543 | Zbl 0123.37102
[3] Habr J.: Lineární programování. SNTL, Praha 1961.
[4] Piras Z.: Aplikace lineárního programování a užití samočinných počítačů při výzkumu stavebních konstrukcí. Stavební ústav ČVUT, Praha 1963.
[5] Piras Z., Machan P.: Řešení prutových konstrukcí staticky neurčitých metodou lineárního programování. Stavebnícky časopis SAV, IX, 5 - 6, 1961.
[6] Tocháček M.: Předpjaté kovové konstrukce, zvláště příhradové. ÚTAM ČSAV, Praha 1960.
[7] Tocháček M.: Předpjaté kovové konstrukce. 1. Konstrukce s pruty plně využitými. ÚTAM ČSAV, Praha 1961.
[8] VAJDA S.: Theory of Games and Linear Programming. Methuen, London 1957. MR 0086716
Partner of
EuDML logo