Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
Summary:
This article deals with the influence of the drift and grid current of D-C amplifiers on the accurary of solution of nonhomogeneous differential equations. It is shown that the error is connected with the roots of characteristic equation and with the type of the right hand side of differential equation.
References:
[1] Beneš K.: Vliv driftu a mřížkového proudu u počítacích stejnosměrných zesilovačů na přesnost řešení lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Aplikace matematiky 11 (1966), č. 5, str. 399-409.
[2] Nenadál Z., Mirtes B.: Analogové počítače. SNTL, Praha 1962.
[3] Mirtes B.: Číslicové měření. SNTL, Praha 1961.
[4] Adler H.: Elektronische Analogrechner. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1962. MR 0184456 | Zbl 0173.45603
[5] Stěpanov V. V.: Kurs diferenciálních rovnic. Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950.
Partner of
EuDML logo