Previous |  Up |  Next

Article

Title: Vliv driftu a mřížkového proudu počítacích stejnosměrných zesilovačů na přesnost řešení nehomogenních lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty (Czech)
Title: The influence of the drift and grid current of D-C amplifiers on the accuracy of solution of linear nonhomogeneous differential equations with constant coefficients (English)
Author: Beneš, Karel
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1968
Pages: 219-225
Summary lang: English
.
Category: math
.
Summary: This article deals with the influence of the drift and grid current of D-C amplifiers on the accurary of solution of nonhomogeneous differential equations. It is shown that the error is connected with the roots of characteristic equation and with the type of the right hand side of differential equation. (English)
Keyword: numerical analysis
idZBL: Zbl 0157.24006
DOI: 10.21136/AM.1968.103164
.
Date available: 2008-05-20T17:42:20Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/103164
.
Reference: [1] Beneš K.: Vliv driftu a mřížkového proudu u počítacích stejnosměrných zesilovačů na přesnost řešení lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.Aplikace matematiky 11 (1966), č. 5, str. 399-409.
Reference: [2] Nenadál Z., Mirtes B.: Analogové počítače.SNTL, Praha 1962.
Reference: [3] Mirtes B.: Číslicové měření.SNTL, Praha 1961.
Reference: [4] Adler H.: Elektronische Analogrechner.VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1962. Zbl 0173.45603, MR 0184456
Reference: [5] Stěpanov V. V.: Kurs diferenciálních rovnic.Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1950.
.

Files

Files Size Format View
AplMat_13-1968-3_2.pdf 1.453Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo