Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
In dem Artikel wird eine, nicht so bekannte, ungefähre Formel, welche für die Polarabsteckung der Klothoide geeignet ist, mittels unendlicher Reihen diskutiert.
References:
[1] Budinský, Kepr: Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi. SNTL Praha, 1970.
[2] Kasper, Schürba, Lorenz: Die Klothoide als Trasierungselement. 5. Aufl. Dümmlers Verlag, Bonn 1968.
[3] Krumphanzl V.: Inženýrská geodézie I. SNTL Praha, 1966.
[4] Nádeník Z.: Teorie rovinných křivek s aplikacemi v geodézii. Komunikační oblouky, ČSVTS, Praha 1961.
[5] Nádeník Z.: Odhad chyby u přibližných vzorců pro vytyčování bodů klotoidy pravoúhlými souřadnicemi od její obecné tečny. Geodet. a kartograf. sborník, sv. 8, 1962.
Partner of
EuDML logo