Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. Atans P. Falb: Optimalnoe upravlenie. Moskva, Mašinostroenie, 1968.
[2] P. Langill: Automatic control systems Engineering. Prentice-Hall, INC, USA, 1965.
[3] IEEE Transactions on automatic control, Volume AC-13, N. 1.
[4] S. Kubík Z. Kotek M. Šalamon: Teorie regulace II. Nelineární regulace. Praha, Bratislava, SNTL-ALFA, 1969.
[5] J. Myslík: Řešení Riccatiho rovnice na samočinném počítači. Automatizace 1970, č. 9, str. 235-237.
Partner of
EuDML logo