Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
The staging arises when some right-hand sides of the zero-one linear programming problem (the objective function being constrained by its current lowes value) gradually expand by discrete values. A generalization of Glover's way of recording the backtrack-type enumeration process is developed to solve such problems.
References:
[1] Hrouda J.: A contribution to Balas' algorithm. This issue, 336-353. MR 0465173 | Zbl 0246.90032
[2] Hrouda J.: Tři příspěvky k bivalentnímu lineárnímu programování. Příloha k výzkumné zprávě VZ-321/70. VÚTECHP, Praha 1970.
[3] Výzkumná zpráva VZ-124/68. (řešitel J. Hrouda). VÚTECHP, Praha 1968.
Partner of
EuDML logo