Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Čech: Topologické prostory. Praha 1959. MR 0104205
[2] M. Neubauer: Sur l'espace des fonctions continues. Fund. Math. 31 (1938), 269-278. DOI 10.4064/fm-31-1-269-278 | Zbl 0019.40101
[3] J. Novák L. Mišík: O $\cal L$-priestoroch spojitých funkcí. Mat. fyz. sborník SAVU 1 (1951), 1-13. MR 0060213
[4] B. Pospíšil: Sur les fonctions continues. Fund. Math. 31 (1938), 262-268. DOI 10.4064/fm-31-1-262-268
Partner of
EuDML logo