Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. K. MILLER: Nonlinear Volterra Integral Equations. W. A. Benjamin, Inc., Menlo Park, California, 1971. MR 0511193 | Zbl 0448.45004
[2] J. NAGY E. NOVÁKOVÁ: Concerning Resolvent Kernels of Volterra Integral Equations. Comment. Math. Univ. Carolinae 12 (1971), 737-752. MR 0291744
[3] E. NOVÁKOVÁ: Malé perturbace Volterrových integrálních rovnic. Tribuna mladých matematiků, JČMF, Praha 1972.
Partner of
EuDML logo