Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] H. Schubert: Kategorien I. Akademie - Verlag, Berlin 1970. MR 0274548 | Zbl 0205.31904
[2] A. I. Malcev: Algebraic Systems. Akademie - Verlag, Berlin 1973.
[3] R. Geryk: Některé vlastnosti kategorie částečně uspořádaných množin se silnými homomorfismy. Přerov 1969 - UJEP. Fakulta přírodovědecká.
Partner of
EuDML logo