Previous |  Up |  Next

Article

Title: Monomorphisms in the categories of connected algebraic systems with strong homomorphisms (English)
Author: Veselý, Vítězslav
Author: Kopeček, Ivan
Language: English
Journal: Archivum Mathematicum
ISSN: 0044-8753 (print)
ISSN: 1212-5059 (online)
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1976
Pages: 153-168
.
Category: math
.
MSC: 18A20
MSC: 18B10
MSC: 18B99
MSC: 18C10
idZBL: Zbl 0352.18002
idMR: MR0444532
.
Date available: 2008-06-06T06:02:19Z
Last updated: 2012-05-09
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/106939
.
Reference: [1] H. Schubert: Kategorien I.Akademie - Verlag, Berlin 1970. Zbl 0205.31904, MR 0274548
Reference: [2] A. I. Malcev: Algebraic Systems.Akademie - Verlag, Berlin 1973.
Reference: [3] R. Geryk: Některé vlastnosti kategorie částečně uspořádaných množin se silnými homomorfismy.Přerov 1969 - UJEP. Fakulta přírodovědecká.
.

Files

Files Size Format View
ArchMath_012-1976-3_3.pdf 1.499Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo