Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] K. Čulík: On chromatic decompositions and chromatic numbers of graphs. Spisy přír. fak. MU v Brně, sv. 403 (1959), 177-185. MR 0140440
[2] K. Čulík: O jedné vlastnosti celočíselných nezáporných řešení rovnice $\sum_{i=1}^k r_i = n$. Čas. pro pěst. mat. 82 (1957), 353-359. MR 0088505
Partner of
EuDML logo