Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 85, 1960 (Časopis pro pěstování matematiky)

1-13 Problém tzv. absolutně nerozhodnutelných vět teorie čísel.  Rieger, Ladislav
14-17 K jedné extremální úloze o chromatických číslech konečných grafů.  Čulík, Karel
18-36 O jedné iterační metodě diagonalisace symetrických matic.  Fiedler, Miroslav; Pták, Vlastimil
37-43 Výpočet základu $e$ přirozených logaritmů.  Rychlík, Karel
44-50 A note on the solution of the transportation problem by the simplex method.  Machek, Josef
51-59 Об одном свойстве структурно упорядоченных групп.  Jakubík, Ján
60-69 Poznámka o postradatelných bodech v úplných sestavách bodů a přímek v rovině.  Koutský, Karel; Polák, Václav
70-74 O existenci jistých soustav úhlopříček konvexního mnohoúhelníka.  Polák, Václav
75-77 Poznámka o positivně definitních maticích.  Fiedler, Miroslav
78-83 О существовании колеблющегося решения нелинейного дифференциального уравнения второго порядка $y''+f(x)y^{2n-1} = 0$, $f(x) > 0$.  Jasný, Miloš
84-86 O druhé větě o střední hodnotě integrálního počtu.  Doležal, Vladimír
87-90 Poznámka k jednomu problému týkajícímu se Frattiniho podgrup.  Dlab, Vlastimil
91 Berichtigung zu meiner Abhandlung “Kriterien für die Oszillation der Lösungen der Differentialgleichung $[p(x)y']'+q(x)y=0$”.  Ráb, Miloš
92 Úlohy a problémy.  
93-94 K jednomu minimálnímu problému O. Borůvky.  Čulík, Karel
95-96 Zobecněná Forderova metoda a translační roviny.  Havel, Václav
96-98 Homogenní funkcionály na lokálně kompaktních semimodulech.  Janoš, Ludvík
99 Zobecnění tensorového počtu.  Švec, Alois
100-101 Základy teorie kategorií [Výtah z přednášky A. G. Kuroše].  Kořínek, Vladimír
101-102 Direktní součiny ve světle teorie kategorií [Výtah z přednášky A. G. Kuroše].  Kořínek, Vladimír
103-120 Recense.  
121-128 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo