Previous |  Up |  Next

Article

Title: O jednom druhu grup involutorních Cremonových transformací v rovině (Czech)
Title: On a sort of groups of involutory Cremon's transforms in the plane (English)
Title: Über eine Gattung von Gruppen der involutorischen ebenen Transformationen von Cremona (German)
Author: Vaňatová, Lada
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 80
Issue: 2
Year: 1955
Pages: 152-171
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
idZBL: Zbl 0068.34603
idMR: MR0077200
DOI: 10.21136/CPM.1955.108172
.
Date available: 2009-09-23T06:39:01Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108172
.
Reference: [1] B. Bydžovský: Sur une espèce particulière de groupes ďinvolutions planes de Cremona.Věstník Král. čes. spol. nauk, tř. II, 1929.
Reference: [2] Josef Metelka: O jistých konečných grupách složených z Cremonových transformací 1. a 5. stupně.Věstník Král. čes. spol. nauk, třída matematicko-přírodovědecká, roč. 1946.
Reference: [3] B. Bydžovský: Sur les involutions symmétriques du 5c ordre.Rozpravy II. tř. České akademie, sv. XXXVIII, č. 2.
Reference: [4] B. Bydžovský: Dvojnásobné body křivek šestého stupně.Rozpravy II. tř. České akademie, sv. XXI, č. 42.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_080-1955-2_3.pdf 2.985Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo