Previous |  Up |  Next

Article

Title: Charakteristická funkce Kendallova koeficientu korelace pořadí (Czech)
Title: The characteristic function of the Kendall's rank correlation coefficient (English)
Author: Josífko, Marcel
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 83
Issue: 1
Year: 1958
Pages: 56-59
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 62-00
idMR: MR0096336
DOI: 10.21136/CPM.1958.108184
.
Date available: 2009-09-23T06:55:39Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108184
.
Reference: [1] M. G. Kendall: The advanced theory of statistics I.(1948).
Reference: [2] J. Hájek: Některá pořadová rozdělení a jejich použití.Čas. pro pěst. mat. 80 (1955), 17-31. MR 0079874
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_083-1958-1_7.pdf 617.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo