Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] K. Čulík: O jedné vlastnosti nezáporných celočíselných řešení rovnice $\sum_{n=1}^k r_n =n$. Čas. pro pěstování matematiky, 82 (1957), 353 - 359. MR 0088505
Partner of
EuDML logo