Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka o řešeních rovnice $\sum\limits_{i=1}^k r_i=n$ celými nezápornými čísly (Czech)
Title: A remark on solutions of the equation $\sum\limits_{i=1}^k r_i=n$ in positive integers (English)
Title: Bemerkung über die nichtnegativen ganzzahligen Lösungen der Gleichung $\sum\limits_{i=1}^k r_i=n$ (German)
Author: Kosmák, Ladislav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 83
Issue: 1
Year: 1958
Pages: 80-82
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 10-00
idZBL: Zbl 0082.03704
idMR: MR0095157
DOI: 10.21136/CPM.1958.108191
.
Date available: 2009-09-23T06:55:57Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108191
.
Reference: [1] K. Čulík: O jedné vlastnosti nezáporných celočíselných řešení rovnice $\sum_{n=1}^k r_n =n$.Čas. pro pěstování matematiky, 82 (1957), 353 - 359. MR 0088505
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_083-1958-1_10.pdf 510.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo