Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. Loria: Spezielle algebraische und transzendenten Kurven. Leipzig 1902.
[2] L. Granát M. Fiedler: Racionální křivky s maximálním počtem reálných uzlových bodů. Časopis pro pěstování matematiky, 1954.
Partner of
EuDML logo