Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 90, 1965 (Časopis pro pěstování matematiky)

1 Korrektur.  Hustý, Zdeněk
131-133 Rozvoj československé matematiky ve dvaceti letech od osvobození.  
134-142 О собственных значениях дифференциальных уравнений $Mf = \lambda Nf$. II.  Alda, Václav
143-146 О собственных значениях дифференциальных уравнений $Mf=\lambda Nf$. III.  Alda, Václav
147-152 Rozklad grafu na isomorfní podgrafy.  Zelinka, Bohdan
153-159 Über eine Klasse torsionsfreier Abelscher Gruppen.  Procházka, Ladislav
160-180 Approximative Lösung der Formeln von Frenet im Falle ‘kleiner’ Quotienten $Q/P$, $R/P$.  Petrův, Vladimír
181-190 O jednej triede racionálnych kriviek.  Podtjagin, Nikolaj
191-193 On the completeness-number of a finite graph.  Havel, Ivan
194-199 O $p$-průmětu přímky na plochu.  Granát, Luděk
200-208 O použití ergodických vět pro Markovovy řetězce.  Šidák, Zbyněk
209-213 Beitrag zur globalen Differentialgeometrie der Kurven im Euklidischen Raum.  Boček, Leo; Nádeník, Zbyněk
214-219 Über die geschlossenen Raumkurven.  Nádeník, Zbyněk
220-225 Die Verschärfung einer Ungleichung von Frobenius für den gemischten Flächeninhalt der konvexen ebenen Bereiche.  Nádeník, Zbyněk
226-229 Obere und untere Schranken für das isoperimetrische Defizit bei kantiger Enveloppe von achsensymmetrischen konvexen Zylinderflächen.  Nádeník, Zbyněk
230-232 Adjungované a samoadjungované homogenní lineární diferenciální rovnice.  Hustý, Zdeněk
233 Úlohy a problémy.  
234-235 Recense.  
236-246 60 let akademika Josefa Nováka.  Fischer, Otto; Hájek, Jaroslav; Koutník, Václav; Novotný, Miroslav; Sekanina, Milan
247-249 Profesor Dr. František Wolf šedesátiletý.  Glivický, Josef
250-256 Život a dílo prof. Dr. Karla Koutského.  Sekanina, Milan
257-258 Profesor Dr. Josef Kaucký sedemdesiatročný.  Mišík, Ladislav
259 Další zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo