Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka k jedné definici topologických $K$-lineálů (Czech)
Title: Remark to a definition of $K$-lineals with topology (English)
Title: Bemerkung zu einer Definition der topologischen $K$-Lineale (German)
Author: Koman, Milan
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 83
Issue: 2
Year: 1958
Pages: 156-159
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 46-00
idZBL: Zbl 0089.31301
idMR: MR0096953
DOI: 10.21136/CPM.1958.108313
.
Date available: 2009-09-23T06:57:09Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108313
.
Reference: [1] J. Mařík: Vrcholy jednotkové koule v prostoru funkcionál na daném polouspořádaném prostoru.Časopis pro pěstování matematiky 79 (1954), 3 - 40. MR 0065825
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_083-1958-2_2.pdf 562.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo